Oferta nr 1

Lokalizacja: okolice ul. Wojska Polskiego oraz ul. Gen. W. Sikorskiego

Nieruchomość gruntowa o numerze geodezyjnym 1549/1, Obręb Osiedle oznaczona użytkiem Bp, RIIIb, PSIII, RIVa

Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 1,4018 ha

Cena działki: po uzyskaniu wyceny

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zabudowa usługowa 1.U. - Uchwała Nr LXVIII/492/10 Rady MIejskiej Bielawy z 9.11.2010r. Trwa procedura podziału działki.

Bezpośrednia droga dojazdowa do terenu: droga asfaltową łączy się z ul. Wojska Polskiego i Gen. Władysława Sikorskiego. Przeszkody występujące na powierzchni terenu: przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna oraz jeden słup energetyczny.

W drodze biegnącej wzdłuż działki usytuowane są sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz sieć energetyczna.

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751

www.bip.um.bielawa.pl