herb.jpg

Oferta Nr 3

Obszar: Bielawski Park Przemysłowy

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 1328/1, obręb Południe, oznaczona użytkami ŁIII, R IIIa i RIIIb

Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 0,28 ha

Cena działki: 220.000,00 PLN + 23% VAT

Możliwość zabudowy: zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

Nieruchomość to niezabudowana i niezagospodarowana działka gruntu, kształtem zbliżona do prostokąta, bez zadrzewień i zakrzewień, położona w "dolnej" części Bielawy niedaleko obwodnicy miasta, w rejonie ul. Kruczej i Ks. Romana Biskupa. W ul. Kruczej oraz nowo wybudowanej drodze asfaltowej, tj. działce nr 1327 obręb Południe, którą odbywa się dojazd do działki, usytuowane są sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz sieć energetyczna. Nieruchomość objęta jest rekultywacją terenu. Dla obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy - Uchwała Nr L/370/06 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 kwietnia 2006r., w którym nieruchomość przeznacza się pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, oznaczony w planie symbolem 8U/MN.

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751

www.bip.um.bielawa.pl