herb.jpg

Oferta Nr 2

Obszar: Bielawski Park Przemysłowy

 Lokalizacja: ul. Ks. Romana Biskupa

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 1320/4, Obręb Południe oznaczona użytkami R IIIa i R IIIb

Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 1,0519 ha

Cena działki: 550.000,00 PLN + 23% VAT

Maksymalna dostępna powierzchnia: 2,0854 ha

Plan zagospodarowania przestrzennego: tak

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: magazyny i składy, obiekty produkcyjne, symbol 11.P. - Uchwała Nr L/370/06 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26.04.2006r.

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: brak

Bezpośrednia droga dojazdowa do terenu nowo wybudowaną ulicą biegnącą od ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, biegnącą od ul. Ks. Romana Biskupa.

Nieruchomość to niezabudowana i niezagospodarowana działka gruntu, kształtem zbliżona do prostokąta, położona w "dolnej" części Bielawy, niedaleko obwodnicy miasta, w rejonie ulicy Księdza Romana Biskupa. W ulicy Księdza Romana Biskupa oraz w drodze biegnącej wzdłuż działki usytuowane są sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz sieć energetyczna. Działka obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A., Kraków, ul. Jeleniogórska 11.

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751