okładka.jpg

Oferta nr 1

Lokalizacja: ul. Przedwiośnia, ul. Stefana Żeromskiego

Nieruchomość gruntowa o numerze geodezyjnym 705/3, obręb Północ oznaczona użytkiem Bi, w części nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 175,7 m2 i wiatą o powierzchni zabudowy 221,2 m2. Możliwość zabudowy musi być uzgodniona z Konserwatorem Zabytków.

Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 0,1996 ha

Cena działki: 800.000,00 PLN

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, możliwość zabudowy może wynikać z kontynuacji funkcji i cech zabudowy sąsiedniej, dla działek przyległych 704 i 705/1 obręb Północ wydano decyzje o warunkach zabudowy dla obiektu handlowego.

Budynki i zabudowania na terenie: budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 175,7 m2
i wiatą o powierzchni zabudowy 221,2 m2. Oprócz zabudowy znajdują się fragmenty utwardzenia betonowego. Wjazd na teren działki utwardzony z kostki betonowej, zadrzewienia oraz niewielkie obszary trawiaste. Nieruchomość ogrodzona z dwóch stron.

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: wiata kryta eternitem, przez działkę przebiegają sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej.

Bezpośrednia droga dojazdowa do terenu z ulicy Przedwiośnia

Sieć energetyczna i wodociągowa znajdują się w ulicy Przedwiośnia.

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751