okładka.jpg

Oferta nr 1

Lokalizacja: ul. 3 Maja


Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 1142, obręb Północ, użytek Bp

Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 0,1617 ha

Cena działki: 500.000,00 PLN + 23% VAT

Nieruchomość to niezabudowana i uporządkowana działka gruntu, kształtem zbliżona do prostokąta, położona w "środkowo-centralnej" części Bielawy. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy może wynikać z funkcji i cech zabudowy sąsiedniej, tj. budownictwa wielorodzinnego z usługami. Dojazd do nieruchomości od ul. 3 Maja, w której usytuowane są sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz sieć energetyczna, gazowa i teletechniczna.

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751