okładka.jpg

Oferta nr 4

Lokalizacja: ul. Przemysłowa, ul. Poziomkowa

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 1137/29, obręb Północ, użytek RIIIa wraz z udziałem 1/8 części w działce 1137/34, obręb Północ o pow. 0,0702 ha, użytek RIIIa, która stanowi drogę wewnętrzną.

 Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 0,0864 ha

Cena działki: 70.000,00 PLN + 23% VAT

Działka ma kształt prostokąta, bez zadrzewień i zakrzewień. Nieruchomość znajduje się w "środkowej" części miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - Uchwała Nr XLIII/310/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24.06.2009r. Dojazd do nieruchomości ul. Poziomkową od ul. Bohaterów Getta lub ul. Przemysłowej. Infrastruktura techniczna znajduje się w ul. Przemysłowej i Bohaterów Getta.

Infrastruktura techniczna znajduje się w ulicy Przemysłowej i Bohaterów Getta.

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751