okładka.jpg

Oferta nr 3

 

 

Lokalizacja: ul. K.K. Baczyńskiego

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospodarowana o numerze geodezyjnym 1541/5, obręb Osiedle, oznaczona użytkami RIIIb.

 Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 0,1528 ha

Cena działki: 105.000 PLN + 23% VAT

Nieruchomość kształtem zbliżona do prostokąta, położona niedaleko obwodnicy mista, w środkowej atrakcyjnej części miasta. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Bezpośrednia droga dojazdowa do terenu: dojazd planowany jest drogą, oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy jako KDD3. Dla obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy - Uchwała Nr XLVI/327/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 sierpnia 2009r., w którym nieruchomość przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną w planie jako MN6.

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: działka porośnięta trawami, częściowo zakrzewiona i zadrzewiona drzewami w wieku do 10 lat, w tym dwa drzewa - Wierzba Iwa w wieku około 20 lat, których ewentualne usunięcie wymaga zezwolenia.

Sieć uzbrojenia znajduje się na Osiedlu Europejskim.

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751