okładka.jpg

Oferta nr 2

Obszar: Górnna część miasta

Lokalizacja: ul. Szewska

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospodarowana o numerze geodezyjnym 687/7, obręb Nowa Bielawa, oznaczona użytkiem PsIII wraz z udziałem 17,19 % w działce działka o numerze ewidencyjnym 687/5, obręb Bielawa o pow. 667m2, oznaczona użytkiem PsIII

Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 0,1517 ha

Cena działki: 75.000,00 PLN + 23% VAT

Działka ma kształt zbliżony do prostokąta bez zadrzewień i zakrzewień. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o niskiej intensywności. Bezpośrednia droga dojazdowa do terenu: dojazd i dostęp bez ograniczeń przez działkę 687/5, która jest przeznaczona pod drogę wewnętrzną dojazdową do działki 687/7 i do drogi publicznej ul. Szewskiej. Dla obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/274/05 z 27.04.2005r. Jest to strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności, oznaczona symbolem MN3.

Teren nie jest w pełni uzbrojony, brak kanalizacji.

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751