okładka.jpg

Oferta nr 1

Obszar: Górnna część miasta

Lokalizacja: ul. Szewska


Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospodarowana o numerze geodezyjnym 687/2, obręb Nowa Bielawa, oznaczona użytkiem PsIII.

Własność: Gmina Bielawa

Powierzchnia działki: 0,1681 ha

Cena działki: 80.000,00 PLN + 23% VAT

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, porośnięta trawą, bez zadrzewień i zakrzewień. położona na obrzeżach górnej części miasta Bielawy. Teren nie jest w pełni uzbrojony, brak kanalizacji Bezpośrednia droga dojazdowa do terenu poprzez drogę publiczną ul. Szewską.Dla obsdzaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego mista Bielawy, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Bielawy Nr XXXVII/274/05 z 27.04.2005r. Jest to strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej średniej intensywności i usług, oznaczona symbolem MS, U4.

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: w południowej części działki przebiega napowietrzna linia energetyczna

Teren nie jest w pełni uzbrojony, brak kanalizacji.

Kontakt:

Urząd Miejski w Bielawie

pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Referat Gospodarki Mieniem

tel. 74 8328 759

 

Referat Gospodarki Przestrzennej

tel. 74 8328 751