Szkoła Leśna

Szkoła Leśna - placówka edukacyjna promująca wśród młodych ludzi postawy proekologiczne, zaczęła funkcjonować w Bielawie w 2010 roku. Szkoła jest już piątym projektem dofinansowanym przez fundację DBU w Bielawie. Wcześniej niemieccy partnerzy przekazali pieniądze na powstanie Przedszkola Ekologicznego, Szkoły Słonecznej, Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz Amfiteatru na Ośrodku Wypoczynkowym Sudety. 

 

 

      Bielawa jest jedynym miastem, w którym Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska DBU współfinansowała więcej niż jeden projekt. Uroczystość otwarcia objęła swym patronatem Komisja Europejska. Szkoła Leśna wpisuje się w opracowaną przez miasto strategię edukacji ekologicznej „od przedszkola po studia wyższe". Dzięki tej placówce dzieci mogą zobaczyć w rzeczywistości to, czego uczyły się wcześniej na lekcjach. Szkoła jest więc ważnym elementem wzbogacającym edukację ukierunkowaną na poszanowanie środowiska naturalnego.

 

 

      Placówka znajduje się w górnej części miasta przy ulicy Korczaka 12, w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Kształt szkoły nawiązujący do sześciokąta i zastosowane przy budowie ekologiczne materiały, doskonale pasują do charakteru obiektu i otoczenia. Wkrótce młodzi ekolodzy będą mieli do dyspozycji nowoczesne laboratorium oraz pracownię multimedialną. W pobliżu ekologicznej placówki zostaną wytyczone trzy ścieżki dydaktyczne o nazwie „Wodny świat”, „Tropem muflona” oraz „Co w trawie piszczy”. Szkołą Leśną zarządza Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego, która udostępnia obiekt do zwiedzania oraz organizuje zajęcia promujące ekologię dla dzieci i młodzieży.

 

 

Więcej informacji na stronie WWW Szkoły Leśnej: http://www.szkolalesna.bielawa.pl