eko_2.jpg

Przepisy regulujące kwestie odpadów

Przepisy regulujące kwestie odpadów zawarte są w uchwałach Rady Miejskiej Bielawy: