Adresy

Urząd Miejski w Bielawie
Plac Wolności 1
58-260 Bielawa
tel. centr. + 48 74 833 42 55
tel. sekret. + 48 74 833 46 63
fax: +48 74 833 58 38
e-mail: um@um.bielawa.pl