urzad_autobus.jpg

Adresy i kontakty

Urząd Miejski w Bielawie
Plac Wolności 1
58-260 Bielawa
tel. centr. 74 833 42 55
tel. sekret. 74 833 46 63
fax: 74 833 58 38
e-mail: um@um.bielawa.pl


Nazwa numer tel. pokój budynek
REFERAT ORGANIZACYJNY      
ALEKSANDRA SZEWCZYK (SEKRETARZ GMINY)
8328-745 9 pl. Wolności 1
Małgorzata Stelmaszczyk (Sekretariat Burmistrzów)
8328-715 8 pl. Wolności 1
Małgorzata Kwiecińska (Sekretariat Burmistrzów)
8328-747 8 pl. Wolności 1
 Wioletta Polańska (Kadry)
8328-712
5a pl. Wolności 1
Elżbieta Krupa (Archiwum) 8328-763 8 ul. Piastowska  1
 Maria Opiłka, Katarzyna Foltyńska (Biuro Podawcze)
8328-711
1
pl. Wolności 1
 REFERAT INFORMATYKI
     
Marcin Raś (Kierownik)
8328-753 12
pl. Wolności 1
Tomasz Maciejak
8328-754 12 pl. Wolności 1
Grzegorz Horbaczyk 8328-752 12 pl. Wolności 1
       
BEATA STEFAŃSKA (SKARBNIK GMINY)
8328-717
6 pl. Wolności 1
REFERAT RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ      
 Monika Borowska (Kierownik)
8328-741 5
pl. Wolności 1
 Elżbieta Sówka (Płace) 8328-718 2 pl. Wolności 1
 Elżbieta Adamczyk
8328-710 5 pl. Wolności 1
Anna Dzimira 8328-737 4a pl. Wolności 1
Halina Kazimierska 8328-736 5 pl. Wolności 1
Paulina Bakuła 8328-748 5 pl. Wolności 1
Maria Okręt - Tutro 8328-710 5 pl. Wolności 1
REFERAT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH      

Zbigniew Guzy (Kierownik)

8328-749 6d pl. Wolności 1
Halina Rakowska (Kasa)
8328-705 6 pl. Wolności 1
Monika Pelc 8328-737 4a pl. Wolności 1
Klaudia Socha - Jachimiak 8328-713 6b pl. Wolności 1
Anna Kilian - Guzek 8328-713 6b pl. Wolności 1
Marta Spring - Telesiewicz, Tomasz Brózdowski
8328-716 6c pl. Wolności 1
Janina Kozłowska
 8328-768 6c
pl. Wolności 1
Jolanta Olejnik
8328-762
3 pl. Wolności 1
Barbara Lemańska 8328-769 6b pl. Wolności 1
Bartłomiej Zima 8328-765 6b pl. Wolności 1
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
     
 Wioletta Majchrzak-Przybyszewska (Kierownik)
8328-725 11 ul. Piastowska 1
Monika Stadler, Marta Cybulska (Ewidencja Ludności)
8328-723 10 ul. Piastowska 1
Monika Gawra (Dowody Osobiste) 8328-719 9 ul. Piastowska 1
 REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
     
 Wioletta Wróbel-Bahyrycz (Kierownik)
8328-757 3 pl. Wolności 1
  Katarzyna Grochulska  8328-758 3 pl. Wolności 1
Joanna Kowalewska 8328-758 3 pl. Wolności 1
Agnieszka Mitura
8328-762 3 pl. Wolności 1
REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ      
Tadeusz Popielarz (Kierownik)
 8328-721
 4b pl. Wolności 1
 Ewa Cisowska
8328-720
 4b pl. Wolności 1
 Marek Rekieć
 8328-720  4b  pl. Wolności 1
Leszek Lor 8328-721 4b pl. Wolności 1
REFERAT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ      
Krzysztof Florczak (Kierownik)
8328-702 1 ul. Piastowska 1
Jarosław Frize, Lucyna Szewczak
8328-777 1 ul. Piastowska 1
Maria Bartosik (Kasa)
8328-756 1 ul. Piastowska 1
Stefan Kornecki  8328-733  1  ul. Piastowska 1
 REFERAT GOSPODARKI MIENIEM
     
 Krystyna Starczewska - Kościuk (Kierownik)
8328-734
19
pl. Wolności 1
 Aneta Morawiecka, Gabriela Pawlaczek
8328-714
19
pl. Wolności 1
Stanisław Kiełb 8328-740 19 pl. Wolności 1
 Benedykt Drab
8328-726
19
pl. Wolności 1
 Ilona Karcz
8328-759
19
pl. Wolności 1
 REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
     
Waldemar Nędza (Kierownik)
8328-743
18
pl. Wolności 1
 Krzysztof Jakubowski
8328-751
18
pl. Wolności 1
Grażyna Piszczatowska
8328-751 18 pl. Wolności 1
Izabela Zarzycka 8328-744 18 pl. Wolności 1
REFERAT STRATEGII, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH      
Anna Nowak (Kierownik)
8328-708 13 ul. Piastowska 1
Antoni Jarosz 8328-700 12 ul. Piastowska 1
Jolanta Kolinko
8328-709 12 ul. Piastowska 1
Jolanta Maciątek 8328 761 12 u. Piastowska 1
Ewa Rąpała   12 ul. Piastowska 1
Joanna Wojda   12 ul. Piastowska 1
REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH
I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
     
Kierownik Beata Jagieła-Pastuszka (Kierownik) - Sprawy społeczne 8328-703 8 ul. Piastowska 1
Alicja Drembkowska (Działalność gospodarcza)
8328-755 8 ul. Piastowska 1
Bożena Szerlowska - Skrzypek 8328 755 8 ul. Piastowska 1
REFERAT PROMOCJI MIASTA      
Łukasz Masyk (Kierownik)
8328-735 16 ul. Piastowska 1
Adrianna Pasiniewicz 8328-730 16 ul. Piastowska 1
Kamila Adamska 833 46 71 16 ul. Piastowska 1

GMINNE CENTRUM INFORMACJI
 Krzysztof  Stefański

833 11 20  19 ul. Wolności 109
URZĄD STANU CYWILNEGO      
Barbara Grzyb (Kierownik)
8328-724 11 pl. Wolności 1
Alicja Burska (Zastępca kierownika) 8328-724 11 pl. Wolności 1
WIADOMOŚCI BIELAWSKIE - Łukasz Masyk
8328-735 16 ul. Piastowska 1

BIURO RADY MIEJSKIEJ
Lidia Kozłowska (Kierownik) 8328-704 8 ul. Piastowska 1
Agnieszka Andrzejewska 8328-770 8 ul. Piastowska 1
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ (Zbigniew Dragan)
8328-732   ul. Piastowska 1
BIURO KONTROLI I AUDYTU
 8328-767    
Arkadiusz Karcz 8328-760 3 ul. Piastowska 1
Monika Żołnierz 8328-728 3 ul. Piastowska 1
STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 
   
BIURO RADCÓW PRAWNYCH
8328-739 17 pl. Wolności 1
STRAŻ MIEJSKA      
Grzegorz Nowak (Komendant) 8328-707   Piastowska1
Dyżurka 8328-706   Piastowska 1